Might and Magic 4+5/Kouzla

Z Coracovy zápisky
Přejít na: navigace, hledání

Povolání, která mohou kouzlit

mají vždy nějaké to kouzlo do vínku:

 • Klerik - Procitnutí, První pomoc, Pochodeň
 • Paladin - Pochodeň
 • Kouzelník - Procitnutí, Pochodeň, Magický šíp
 • Lučištník - Pochodeň
 • Druid - Procitnutí, První pomoc, Pochodeň, Magický šíp
 • Ranger - Procitnutí, Pochodeň


Seznam kouzel

Vysvětlivky

 • SP = Spell points, bodů many
 • SP/L = bodů many za každý level sesilatele
 • G = gemů, drahokamů
 • Seřazením podle Kle/Pal, Kouz/Luč nebo Dru/Hra je možno jednodušeji vidět všechna kouzla dostupná pro dané povolání
 • Základní cena je nákupní cena v gildě pro kleriky, kouzelníky a druidy. Paladinové, lučištníci a hraničáři dostanou kouzla za dvojnásobek základní ceny.
Anglický název Český překlad Vyvolání Kle/Pal Kouz/Luč Dru/Hra Zákl. cena Popis
Acid Spray Jedovatý sprej 8SP ano ne ano 800 Jemná, otrávená mlha zasáhne skupinu protivníků a způsobí 15 bodů poškození jedem
Awaken Procitnutí 1SP ano ano ano 100 Probudí všechny spící členy party
Beast Master Zkrocení bestie 5SP, 2G ano ne ano 500 Po dobu trvání kouzla zhypnotizuje skupinu zvířat tak, že se nebudou moci hýbat
Bless Požehnání 2SP/L, 1G ano ne ano 1000 Zvýší třídu zbroje postavy o jeden bod za každý level sesilatele
Clairvoyance Jasnovidectví 5SP, 2G ne ano ano 500 Oživí dvě hlavy po stranách herního okna, aby pomohly při rozhodování v otázkách typu ano/ne
Cold Ray Ledový hrot 2SP/L, 4G ano ne ano 1000 Hrot ledu o teplotě absolutní nuly zraní všechny nepřátele v dohledu. Za každý level sesilatele 2-4 body poškození chladem
Create Food Vytvoř jídlo 20SP, 5G ano ne ne 2000 Pokud jsou zásoby na nule, vytvoří pro celou partu jídlo na jeden den
Cure Disease Uzdrav nemoc 10SP ano ne ano 1000 Vyléčí nakaženého člena party
Cure Paralysis Odstraň ochromení 12SP ano ne ne 1200 Vyléčí ochromeného člena party
Cure Poison Odstraň jed 8SP ano ne ano 800 Odstraní jed z těla člena party
Cure Wounds Léčba zranění 3SP ano ne ano 300 Obnoví 15 bodů zdraví vybraného člena party
Dancing Sword Šavlový tanec 3SP/L, 10G ne ano ne 1500 Stovky ostrých zbraní odsekají maso z těl protivníků. 6-14 bodů fyzického zranění za každý level sesilatele
Day of Protection Den ochrany 75SP, 10G ano ne ne 7500 Sešle kouzla Pochodeň, Ochrana před živly (všemi), Hrdinství, Příspěvek svatých a Požehnání na všechny členy party
Day of Sorcerery Den čarodějů 40SP, 10G ne ano ne 4000 Sešle kouzla Pochodeň, Levitace, Čarodějovo oko, Jasnovidectví a Štít na všechny členy party
Deadly Swarm Smrtící roj 12SP ano ne ne 1200 Roj bodavého hmyzu způsobí 40 bodů fyzického zranění každému ve skupině nepřátel
Detect Monster Zjisti monstra 6SP ne ano ne 600 Zobrazí mapku s umístěním všech nepřátel v blízkém okolí družiny
Divine Intervention Božský zásah 200SP, 20G ano ne ne 20000 Přivede k životu všechny vymýcené členy party. Sesilatel zestárne o pět let
Dragon Sleep Dračí spánek 10SP, 4G ne ano ne 1000 Sešle spánek na draka - funguje stejně, jako když je spánek seslán proti družině
Elemental Storm Živelní pohroma 100SP, 10G ne ano ne 10000 Bouře náhodně vybraného živlu způsobí zranění 150 bodů tímto živlem každému monstru před partou
Enchant Item Očaruj předmět 3OSP, 20G ne ano ne 3000 Vybranému předmětu v inventáři dá nějakou magickou vlastnost. Čím vyšší úroveň sesilatele, tím větší šance na opravdu mocná očarování. Předmět nesmí už být očarování
Energy Blast Výboj energie 1SP/L, 1G ne ano ano 500 Výboj způsobí 2-6 bodů zranění energií za každý level sesilatele
Etherealize Odhmotnění 30SP, 10G ne ano ne 3000 Posune partu přes jedno políčko dopředu i v případě, že stojí před překážkou. Může se hodit, když selhává Teleport
Fantastic Freeze Ledová bouře 15SP, 5G ne ano ne 1500 Sníží teplotu vzduchu kolem skupiny nepřátel na absolutní nulu. Každé monstrum zasáhne 40 body zranění chladem
Fiery Flail Plamenný cep 25SP, 5G ano ne ne 2500 Plamenný cep způsobí jednomu nepříteli zranění 100 bodů ohněm
Finger of Death Dotek smrti 10SP, 4G ne ano ne 1000 Kouzlo se pokusí naráz vysát všechen život z oběti
Fire Ball Ohnivá koule 2SP/L, 2G ne ano ano 1000 Čarodějská klasika. Každému nepříteli způsobí 3 až 7 bodů zranění ohněm za každý sesilatelův level
First Aid První pomoc 1SP ano ne ano 200 Obnoví 6 bodů zdraví vybrané postavě
Flying Fist Splašená pěst 2SP ano ne ano 200 Vyvolá útok, který protivníkovi způsobí 6 bodů fyzického zranění
Frost Bite Štiplavý mráz 7SP ano ne ano 700 Sníží tělesnou teplotu protivníka a tím mu způsobí 35 bodů zranění chladem
Golem Stopper Pán golemů 20SP, 10G ne ano ne 2000 Kouzlo poškodí golemův šém, zdroj jeho energie, a způsobí mu tak fyzické zranění o velikosti 100 bodů
Heroism Hrdinství 2SP/L, 1G ano ne ano 1000 Dočasně zvýší úroveň vybrané postavy o 1 za každý sesilatelův level
Holy Bonus Příspěvek svatých 2SP/L, 1G ano ne ano 1000 Zvýší zranění, které vybraná postava dává zbraní, o 1 za každý level sesilatele
Holy Word Svaté slovo 100SP, 20G ano ne ne 10000 Odstraní magii, díky které se nemrtví udrží na nohou, a vrací je zpátky do země
Hypnotize Hypnóza 15SP, 4G ano ne ne 1500 Zhypnotizuje skupinu nepřátel (funguje na monstra, ne na zvířate), aby se nemohli hýbat
Identify monster Zjisti život 5SP ne ano ano 500 Odhalí kondici protivníka, proti kterému parta bojuje
Implosion Imploze 100SP, 20G ne ano ne 10000 Rapidně zvýší gravitaci uvnitř protivníkova těla. 1000 bodů zranění energií
Incinerate Zpopelnění 30SP, 10G ne ano ne 3500 Ohnivý proud způsobí protivníkovi 250 bodů zranění ohněm
Inferno Inferno 75SP, 10G ne ano ne 7500 Doslova zapálí skupinu nepřátel a tím každému způsobí 250 bodů zranění ohněm
Insect Spray Hubitel hmyzu 5SP, 1G ne ano ano 500 Vyvolá monstra mající jed schopný účinně zabíjet hmyz
Item to Gold Zlatý dotek 20SP, 10G ne ano ne 400 Promění vybraný předmět na zlaťáky ve výši skutečné hodnoty předmětu (dovednost Obchodnování se nebere v úvahu)
Jump Skok 4SP ne ano ano 400 Parta přeskočí přes jedno políčko. V cestě nesmí stát zeď či magická bariéra. Nelze použít během boje
Levitate Levitace 5SP ne ano ano 500 Zajistí, že se parte bude vznášet mírně nad povrchem a tím se vyhne pádům do jam, pastí, bahna, pádu z mraků...
Light Pochodeň 1SP ano ne ano 100 Umožňuje partě vidět v tmavých interiérech. Trvá, dokud se parta neuloží k odpočinku
Lightning Bolt Blesk 2SP/L, 2G ne ano ano 1000 Způsobí monstrům 4-6 bodů zranění elektřinou za každý level sesilatele
Magic Arrow Magický šíp 2SP ne ano ano 200 Vystřelí šíp způsobující jednomu protivníkovi 8 bodů zranění magií
Mass Distortion Masivní deformace 75SP, 10G ano ne ne 7500 Drasticky zvýší váhu protivníků a tím dojde ke zborcení těla a ztrátě poloviny životů
Mega Volts Megavolty 40SP, 10G ne ano ne 4000 Vylepšená verze Blesku, způsobující skupině protivníků 150 bodů zranění elektřinou
Moon Ray Měsíční paprsek 60SP, 10G ano ne ne 6000 Způsobí 30 bodů zranění energií všem nepřátelům v dohledu a všem v partě obnoví 30 bodů zdraví
Nature's Cure Přírodní léčba 6SP ano ne ano 600 Vybrané postavě obnoví 25 bodů zdraví
Pain Bolest 4SP ano ne ano 400 Stimuluje centra bolesti v protivníkově mozku. 8 bodů fyzického zranění
Poison Volley Jedovatý déšť 25SP, 10G ne ano ne 2500 Na každý čtverec před partou dopadne 6 otrávených šípů. Každý šíp způsobí 10 bodů zranění jedem
Power Cure Mocná léčba 2SP/L, 3G ano ne ano 1000 Vybrané postavě obnoví 2-12 bodů zdraví za každý level sesilatele
Power Shield Štít 2SP/L, 2G ne ano ano 1000 Snižuje zranění o číslo rovné levelu sesilatele
Prismatic Light Duhové světlo 60SP, 10G ne ano ne 6000 Tajemně vypadající paprsek světla, způsobující 80 bodů zranění náhodného typu
Protection from Elements Ochrana před živly 1SP/L, 1G ano ne ano 500 Snižuje celé partě poškození způsobené určitým živlem. Sesilatel vybere živel z nabídky
Raise Dead Oživ mrtvého 50SP, 10G ano ne ne 5000 Oživí mrtvého člena party. Kouzlo sebere jeden bod z Odolnosti oživovaného
Recharge Item Nabij předmět 15SP, 10G ne ano ne 1500 Obnoví 1 až 6 bodů použití magického předmětu, kterému alespoň jedno použití zbývá. Existuje mírné riziko zničení předmětu
Resurrect Oživ vymýceného 125SP, 20G ano ne ne 12500 Oživí vymýceného člena party. Kouzlo přidá 5 let sesilateli i oživovanému
Revitalize Odstraň slabost 2SP ano ne ano 200 Odstraní stav Slabost vybraného člena družiny
Sharpmetal Šrapnely 1SP/L, 1G ne ano ano 500 Vystřelí ostré kovové úlomky proti skupině nepřátel, způsobující 2 body fyzického zranění za každý level sesilatele
Sleep Spánek 3SP, 1G ne ano ano 300 Uspí skupinu nepřátel. Kouzlo se přeruší, pokud na uspané protivníky zaútočíte
Sparks Jiskry 1SP/L, 1G ano ne ano 500 Obklopí monstra elektricky nabitým plynem. Způsobuje 2 body zranění elektřinou za každý level sesilatele
Star Burst Hvězdná spoušť 200SP, 20G ne ano ne 20000 Všichni protivníci před družinou jsou vystaveni obrovské explozi. 500 bodů fyzického zranění
Stone to Flesh Odkamenění 35SP, 5G ano ne ne 3500 Sejme z vybraného člena party stav Zkamenění
Sun Ray Sluneční paprsek 150SP, 20G ano ne ne 15000 Úzký, koncentrovaný paprsek slunečního světla popálí všechny protivníky v dohledu. 200 bodů zranění energií
Super Shelter Skvělý úkryt 15SP, 5G ne ano ne 1500 Umožní tábořit v nebezpečných oblastech, kde za obvyklých podmínek není možné odpočívat
Suppress Disease Zmírni nemoc 5SP ano ne ano 500 Zmírní stav Nemoc, ale nevyléčí tento stav zcela
Suppress Poison Zmírni otravu 4SP ano ne ano 400 Zmírní stav Otrávený, ale nevyléčí tento stav zcela
Teleport Teleport 10SP ne ano ne 1000 Teleportuje družinu o jeden až devět čtverců ve směru, kam se dívá, bez ohledu na překážky
Time Distortion Pokřivení času 8SP ne ano ne 800 Vytvoří trhlinu v časoprostoru a dá partě dostatek času na útěk z boje
Town Portal Městská brána 30SP, 5G ano ne ne 3000 Teleportuje družinu do jednoho z pěti měst (dle výběru) té strany Xeenu, na které se družina nachází
Toxic Cloud Toxický mrak 4SP, 1G ne ano ano 400 Obklopí skupinu protivníků otravným plynem. 10 bodů zranění jedem
Turn Undead Zažeň nemrtvé 5SP, 2G ano ne ano 500 Oslabí magii, která drží nemrtvé na nohou a tím jim způsobí zranění o síle 25 bodů
Walk on Water Chůze po vodě 7SP ano ne ano 700 Umožní družině chodit po mělké i hluboké vodě
Wizard Eye Čarodějovo oko 5SP, 2G ne ano ano 500 Umožní partě vidět nejbližší okolí z ptačí perspektivy (minimapa v pravé horní části obrazovky)

Gildy a členství

V každém městě Xeenu je jedna kouzelnická gilda a rovněž v tom samém městě se dá sehnat členství v gildě. Pozor! Na rozdíl od novějších dílů je potřeba zakoupit členství každému členovi party zvlášť, pokud chce v gildě nakupovat. Jako všechny ostatní krámky na Xeenu, i gildy mají otevřeno nonstop.

Gilda Umístění Členství
Oblačná strana
Vertigo X20,Y13 X16,Y11 - 25 zlatých
Nightshadow X12,Y4 X14,Y11 - 250 zlatých
Rivercity X6,Y30 X25,Y27(na ostrůvku - zakoupit Plavání) - 500 zlatých
Asp X2,Y1 X6,Y7 - 500 zlatých
Winterkill X7,Y1 X1,Y8 - 1000 zlatých
Shangri-la X0,Y7 X0,Y11 - zdarma
Temná strana
Castleview X5,Y13 X5,Y28 - 50 zlatých
Sandcaster X18,Y22 X18,Y10 - 20000 zlatých
Lakeside X1,Y9 X3,Y5 - zdarma, za hádanku (řešení v sekci Hádanky)
Necropolis X5,Y1 X10,Y6 - 50000 zlatých
Olympus X7,Y9 X5, Y1 - zdarma

Nabídka gild

Každá gilda disponuje trochu jinou nabídkou kouzel. Ceny ve všech gildách jsou stejné, uvedeny jsou pouze kvůli rychlé orientaci.

Vertigo

Kouzlo Český překlad Cena
Klerik Paladin
Awaken Procitnutí 100 200
Cure Wounds Léčba zranění 300 600
First Aid První pomoc 100 200
Flying Fist Splaš. pěst 200 400
Pain Bolest 400 800
Prot. from Elements Ochr. před živly 500 1000
Revitalize Odstr. slabost 200 400
Sparks Jiskry 500 1000
Suppress poison Zmírni otravu 400 800
Kouzelník Lučištník
Awaken Procitnutí 100 200
Energy Blast Výboj energie 500 1000
Insect Spray Hubitel hmyzu 500 1000
Jump Skok 400 800
Magic Arrow Magický šíp 200 400
Sharpmetal Šrapnely 500 1000
Sleep Spánek 300 600
Toxic Cloud Toxický mrak 400 800
Wizard Eye Čarodějovo oko 500 1000
Druid Hraničář
Cure Wounds Léčba zranění 300 600
Energy blast Výboj enerige 500 1000
First Aid První pomoc 100 200
Flying Fist Splašená pěst 200 400
Insect Spray Hubitel hmyzu 500 1000
Jump Skok 400 800
Magic Arrow Magický šíp 200 400
Pain Bolest 400 800
Prot. from Elements Ochr. před živly 500 1000
Revitalize Odstraň slabost 200 400
Sharpmetal Šrapnely 500 1000
Sleep Spánek 300 600
Sparks Jiskry 500 1000
Supress Poison Zmírni otravu 400 800
Toxic Cloud Toxický mrak 400 800
Wizard Eye Čaroď. oko 500 1000

Nightshadow

Kouzlo Český překlad Cena
Klerik Paladin
Bless Požehnání 1000 2000
Cold Ray Ledový hrot 1000 2000
Deadly Swarm Smrtící roj 1200 2400
Heroism Hrdinství 1000 2000
Holy Bonus Příspěvek svatých 1000 2000
Nature's Cure Přírodní léčba 600 1200
Suppress Disease Zmírni nemoc 500 1000
Turn Undead Zažeň nemrtvé 500 1000
Kouzelník Lučištník
Clairvoyance Jasnovidectví 500 1000
Detect Monster Zjisti monstra 600 1200
Fire Ball Ohnivá koule 1000 2000
Identify Monster Zjisti život 500 1000
Levitate Levitace 500 1000
Poison Volley Jedovatý déšť 2500 5000
Power Shield Štít 1000 2000
Wizard Eye Čarodějovo oko 500 1000
Druid Hraničář
Bless Požehnání 1000 2000
Clairvoyance Jasnovidectví 500 1000
Cold Ray Ledový hrot 1000 2000
Fire Ball Ohnivá koule 1000 2000
Heroism Hrdinství 1000 2000
Holy Bonus Příspěvek svatých 1000 2000
Identify Monster Zjisti život 500 1000
Levitate Levitace 500 1000
Nature's Cure Přírodní léčba 600 1200
Power Shield Štít 1000 2000
Suppress Disease Zmírni nemoc 500 1000
Turn Undead Zažeň nemrtvé 500 1000
Wizard Eye Čarodějovo oko 500 1000