Skryté poklady

Bylo by s podivem, kdyby Might and Magic 6 neobsahoval podobně jako jiné RPG hry bonusy v podobě skrytých pokladů. K nim se obvykle hráč dostane spíše dílem náhody, protože se schovávají za podobu běžných předmětů a mnohdy jsou velmi dobře ukryty. Jedná se např. o louče, kusy skály nebo plastiky v dungeonech. Následující seznam je převzat z webu http://members.aol.com/tenernie/Misc/Hidden.html. O jeho zpracování a pečlivé ověření (včetně zakreslení do map) se postaral KILLER.

Nový Sorpigal

Oblast Nového Sorpigalu: Kus skály (A) na pobřeží je ve skutečnosti truhla.

Goblinní hláska: Východní stěna chodby (1) obsahuje zbroj.

Opuštěný chrám: Obsahuje celkem dva skryté poklady. Klece uvnitř mučírny (1) obsahují kouzelné svitky a neoznačená louč (2) na zdi generuje náhodný očarovaný prsten. Louči objevil Keeper (1.5.2015) - jedná se o sedmou louči v pořadí směrem od vstupu do tunelu.

Gharrikova kovárna: Ve stěnách místnosti s číslem 13 se nacházejí schované knihy kouzel (tip od johny.mullera, podzim 2017).

Hrad Ironfist

Oblast Hradu Ironfist: Strom (A) vedle stráně ukrývá svitek s kouzlem Déšť meteoritů.

Jeskyně dragounů: Plastika na zdi (1) na severní straně chodby (poblíž truhly s flétnou) přidává +10 Štěstí jedné postavě. Truhla, která obsahuje Rozkazy gildy Stínů (2) při druhém otevření obsahuje další zlato a vybavení.

Corlagonovo panství: Plastika kostlivce (1) vysoko ve výklenku na zdi je ve skutečnosti truhla. Lze ji otevřít pomocí kouzla Telekineze nebo pomocí kouzla Skok s rozeběhem.

Chrám Baa: Louč (1) na jižní straně chodby přidává 5 000 zlatých.

Úkryt Stínové gildy: Jakmile po záchraně Sharry dungeon opustíte, dojde uvnitř k menším změnám - ve vězení (1) se objeví sudy s magickou tekutinou.

Zátoka pašeráků

Chrám Slunce: Každá z loučí (1-4) obsahuje svitek s kouzlem Sluneční paprsek.

Mist

Výspa Stříbrných helem: Prostřední lavice (1) v kapli na levé straně obsahuje knihu s kouzlem Ledový hrot.

Kriegspire

Hrad Kriegspire: Každá z loučí (1-2) při okrajích obsahuje 15 000 zlatých.

Agarova laboratoř: Každý ze tří lustrů (1-3) obsahuje po jednom kusu diamantu.

Bílá Čapka

Pevnost Icewind: Obě pochodně (1) na stěnách směrem k pokojům můžou přidat do inventáře velmi dobrou pokrývku hlavy, ale přidá ji jen ta louč, na kterou kliknete první. Ta druhá už poté nebude fungovat.

Stříbrná zátoka

Pevnost Stříbrných helem: Lavice (1) na pravé straně (čelem k oltáři) obsahuje Mocnou hůl.

Vojevůdcova pevnost: Slavností pochodeň (1) v rohu sálu obsahuje velmi dobrou sekeru.

Monolit: V úvodní místnosti (1) je nutné kliknout na menší kámen a pak na větší kámen a to opakovat celkem 6x. Poslední klik pak přidá velmi dobrý štít, velmi dobré boty a knihu s kouzlem Splašená pěst.

(Ne)ověřené poklady

Následující trojici skrytých pokladů se podařilo ověřit až později, chybí jen Chrám Tsantsa (jsou jinak taktéž součastí seznamu uvedeného v odkazu v úvodu).

Gharrikova kovárna (Nový Sorpigal): (24.04.2015, dořešeno - Keeper) Jakmile spustíte most přes lávu a posunete páku zpět do původní polohy (není to nutné a ani to nemusí jít), tak po kliknutí nad horní rám dveří nad mostem, získá aktuální postava +25 k odolnosti proti ohni trvale.

Chrám Tsantsa (Zátoka pašeráků): Je to podobné změně v Úkrytu Stínové gildy. Poté co opustíte dungeon po záchraně Sherrel, tak se v jejím bývalém vězení mají objevit sudy s magickou tekutinou.

Stoky Svobodného přístavu (Svobodný přístav): (25.02.2010, dořešeno - Elemir) Tato část navazuje na známý teleport existující uvnitř Vyššího chrámu Baa, který vás po vstupu na něj transportuje do Stok pod Svobodným přístavem. Pokud ho máte v chrámu již aktivovaný, tak u východu poblíž bodu 1 ve stokách se ve zdi nachází tajné dveře, které vedou do místnosti s teleportem. Jakmile na něj vstoupíte, objeví se výzva, zda-li chcete stoky opustit. Pokud jste však teleport ve Vyšším chrámu ještě neaktivovali, tak se nic nestane.